Posts

Showing posts from September, 2006

चारोळी

पाऊस आणि गारा
ओल्याचिंब धारा
भिजवून टाकती पहा
आसमंत सारा