Posts

Showing posts from August, 2006

पुस्तकनिष्ठांची मांदियाळी

मला या खेळात सामील करून घेतल्याबद्दल मिलिंदचे आभार. खेळाविषयी अधिक माहिती करता हे पहा : काहीशी माहीती माझ्याबद्दल: वाचनाची भरपूर आवड - होती.. काही वर्षापूर्वीपर्यंत. पण आता कार्यबाहुल्यामुळे फारसा वेळ दिला जात नाही वाचनाकडे (परत वाचनाकडे वळण्याचा प्रयत्न मनापासून चालू आहे). तर प्रस्तावनेचे कारण म्हणजे मी नविन पुस्तके वाचलेली नसल्याने जुन्या पुस्तकांबद्दलच बोलणार आहे. १. सध्या वाचनात असलेले/शेवटचे वाचलेले वा विकत घेतलेले मराठी पुस्तक: सखी - व.पु. काळे २. वाचले असल्यास त्याबद्दल थोडी माहिती. वपुंचा एक अप्रतिम कथासंग्रह. अगणितवेळा वाचून झाले आहे आणि अजूनही परत वाचावेसे वाटते आहे. सखी, झोका, गार्गी, बाप सगळ्याच कथा उत्तम आहे. डोक्यात पक्की बसलेली गोष्ट म्हणजे - सखी. आस्तिक आणि नास्तिक याची इतकी सोपी व्याख्या मी प्रथमच वाचली. आस्तिक म्हणजे तो सगळ्या गोष्टींना होकार देतो तो आणि नास्तिक म्हणजे जो सतत नकारघंटा वाजवतो. अप्रतिम! ३. अतिशय आवडणारी/प्रभाव पाडणारी/(इतक्यात वाचलेली) ५ पुस्तके. सखी - व.पु. दुनियादारी - सु. शि. रक्तरेखा - प्रदीप दळवी राजाशिवछत्रपती - बाबासाहेब पुरंदर

E-mail communication

After spending so many years in the software industry, one can not be blamed to look at e-mail as primary mode of communication, specifically for the people who are heavily dependent on their customers who are across the globe. It is not always possible to have a face-to-face communication, rather it's rare. We mostly communicate with our customers/vendors over e-mails or phone. Telephonic conversation is possible in many cases, but one has to wake up early in the morning or wait till late evening if he/she wants to make a call from India to a person in US and this very fact poses limitation on it's usage unless it is forced. Whereas emails can be sent from anywhere, anytime irrespective of whether the recipient is awake or not and hence it has become a very handy tool. But the below mentioned article has rightly pointed out the short-comings of this easy way of communication. I had learnt them the hard way, but those who are new in this industry or new to this mode of communic