वादळ

सगळे काही सुरळीत, सगळे काही व्यवस्थित
मग आज असे अचानक, कुठून आले वादळ अवचित?

सर्वांसोबत चाललो होतो शिखराकडे,
अचानक एकेक जण साथ सोडे

का? कोणास ठाउक? विचारणार तरी कोणाला,
सोबत तर पहिजे ना, कोणाशीतरी बोलायला

ओठ दाबून बसतो मी, चिडिचिप,
वादळानंतरच्या शांततेत निपचित.....

Copyright © 2006 Mandar Behere

Comments

Anonymous said…
छान ओळी आहेत.
Manish said…
kya baat hai...
Mandar Behere said…
@shailesh and @Manish

धन्यवाद :)
Anonymous said…
tooo senti

Popular posts from this blog

Wayanad - Entering The Land Of God's Own Country

Telemarketing

Can anyone beat this....????